HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
TRÊN WEB SITE enbac.net

Nhập địa chỉ trang web WWW.enbac.net

==> Chọn mục Đăng ký / đăng nhập

Điền đầy đủ thông tin vào bảng đăng ký thành viên

Bạn sẽ nhập các thông tin yêu cầu:

- Email: ( Email của bạn - Chính là User name sau này để đăng nhập và o trang web).

- Pass: ( Bạn nhớ đến pass này để sau này đăng nhập vào website)

Và điền đầy đủ thông tin về bạn để sau này khách hàng còn có thể liên hệ với bạn.

==> Sau khi điền đầy đủ thông tin trên bạn nhập chính xác mục Mã xác nhận giống với ô chữ ở phía bên phải vào ==> sau đó bấm Đăng ký thành viên

 

Sau khi đăng ký hoàn thành bạn có thể đăng nhập vào trang web HTTP://WWW.enbac.net để đăng tin Mua Bán. bằng cách bấm vào mục đăng nhập để đăng nhập vào website

 
Tháng 01/2010
Quản trị enbac.net
  Đăng nhập hệ thống
  Email:
  Mật khẩu:
  Đăng ký thành viên
  Quên mật khẩu?
  Hướng dẫn
Quy định - Quy chế
Giới thiệu
Quy chế thành viên
Quy định - Đăng tin trên website
Bảng giá - Quảng cáo
Phương thức thanh toán
Hướng dẫn đăng tin
Đăng ký thành viên
Đăng ký đăng tin
Đăng ảnh cho tin

Email: trung25th@gmail.com