Quy chế thành viên

Điều 1: Điều kiện để trở thành thành viên của KID.VN

Tất cả các công dân sống trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam không vi phạm pháp luật Việt Nam đều có thể đăng ký làm thành viên của chợ mua bán

• Phải đăng ký làm thành viên với KID.VN
• Khi trở thành thành viên của KID.VN có nghĩa là bạn đã chấp nhận các quy chế, quy định của KID.VN

Điều 2: Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên

• Quyền lợi:

- Được tham gia mua hàng, trả giá sản phẩm, thảo luận với các tác nhân của hệ thống mua bán của KID.VN
- Được hưởng chính sách ưu đãi và các hoạt động dành cho thành viên trên hệ thống mua bán của KID.VN

• Nghĩa vụ:

- Tuân thủ quy chế dành cho thành viên.
- Tuân thủ quy chế giao dịch.
- Tuân thủ theo quy chế chung của KID.VN.

Điều 3: Điều khoản chung của KID.VN

• Hệ thống mua bán có quyền tạm khóa, xóa vĩnh viễn tài khoản của thành viên nếu thành viên vi phạm các quy định dưới đây:

- Có các hành vi nói xấu, lăng mạ thành viên của hệ thống KID.VN.

- Có nội dung hành vi thảo thuận liên quan đến chính trị, tôn giáo và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

- Đặt tên tài khoản, ảnh đại diện mang tính khiêu khích trái với quy định pháp luật Việt Nam.

• Các hình thức kỷ luật:

- Reg nhiều nick đăng tin trên chợ: khóa vĩnh viễn các nick.

- Spam tin, spam comment: khóa cảnh cáo tùy trường hợp từ 1 ngày đến 1 năm.

- Lừa đảo: khóa vĩnh viễn, chuyển hồ sơ sang công an xử lý

- Các trường hợp khác tùy trường hợp sẽ khóa cảnh cáo hoặc khóa vĩnh viễn acc.

- Vi phạm quy chế đăng bán sản phẩm.

- Vi phạm quy định mua hàng.

• Hệ thống KID.VN có quyền sử dụng thông tin thành viên mục đích quảng cáo hoặc các hình thức nâng cao uy tín của hệ thống KID.VN mà không cần xin phép các thành viên.

• Chúng tôi có thể cung cấp thông tin thành viên cho cơ quan chức năng khi cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của KID.VN và các thành viên của hệ thống KID.VN.

• Hệ thống KID.VN0 có thể xem xét và thay đổi điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Chú ý: Ngoài các quy định nêu trên, thành viên phải tuân thủ thỏa thuận sử dụng chung của KID.VN
  Đăng nhập hệ thống
  Email:
  Mật khẩu:
  Đăng ký thành viên
  Quên mật khẩu?
  Hướng dẫn
Quy định - Quy chế
Giới thiệu
Quy chế thành viên
Quy định - Đăng tin trên website
Bảng giá - Quảng cáo
Phương thức thanh toán
Hướng dẫn đăng tin
Đăng ký thành viên
Đăng ký đăng tin
Đăng ảnh cho tin

Email: trung25th@gmail.com